Załóż konto Zaloguj się

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKETMEDIA.PL

/mający zastosowanie do umów zawartych do dnia 25 grudnia 2014 roku/

 

 

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
1.Właścicielem sklepu internetowego MarketMedia.pl jest ZUHIP Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000269518
Kapitał zakładowy w wysokości 6.000.000 zł wpłacony w całości.
REGON:300431854
NIP: 668-18-88-359
2.Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi jak również z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, będących konsumentami. W wypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Regulamin stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta.
3.Produkty dostępne w sklepie INTERNETOWYM MarketMedia.pl nie są przeznaczone dla sieci sklepów detalicznych ZUHIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 2 [TOWARY, ZAMÓWIENIA I ICH SKŁADANIE]
1.Sklep internetowy MarketMedia.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.Wszelkie informacje dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym MarketMedia.pl, w tym w szczególności katalogi, foldery, inne materiały informacyjne lub reklamowe oraz informacje zawarte na stronie internetowej kierowane przez MarketMedia.pl do potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
3.Po zapoznaniu się z treścią propozycji sklepu internetowego MarketMedia.pl, Klient składa MarketMedia.pl ofertę zakupu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy MarketMedia.pl. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji, a umowa nie zostaje zawarta w przypadku gdy prowadzący sklep internetowy MarketMedia.pl nie potwierdzi, w formie wiadomości e-mail, zamówienia Klienta w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty jego wysłania przez Klienta.
4.Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym MarketMedia.pl można składać:
a.za pomocą systemu informatycznego strony internetowej sklepu MarketMedia.pl,
b.telefonicznie – poprzez wskazanie danych identyfikujących produkt oraz Klienta,
c.osobiście w wybranym Punkcie Odbioru Osobistego.
5.W celu zawarcia umowy nie jest konieczne założenie przez Klienta indywidualnego konta w sklepie internetowym MarketMedia.pl. Założenie takiego konta jest fakultatywne. 
6.Zamówienia składane MarketMedia.pl przez Klienta za pośrednictwem Internetu winny zawierać co najmniej dane obowiązkowe wskazane w formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej sklepu internetowego MarketMedia.pl lub na koncie indywidualnym Klienta. Jeżeli znajduje zastosowanie, poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia osoba wypełniająca je oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji osoby, w imieniu i na rzecz której działa.
7.W przypadku zamówień składanych za pomocą systemu informatycznego strony internetowej sklepu MarketMedia.pl warunkiem wysłania formularza przez Klienta jest uprzednia akceptacja Regulaminu sklepu internetowego MarketMedia.pl. Przy składaniu oferty, Klient może wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.Dostępne w sklepie internetowym MarketMedia.pl towary są wprowadzane do sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, są wolne od wad fizycznych i prawnych są fabrycznie nowe i w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.
9.Ewentualna gwarancja udzielana na zakupione w sklepie internetowym MarketMedia.pl towary jest gwarancją udzieloną przez producenta i na warunkach przez niego każdorazowo określonych, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego Regulaminu.
10.Kosmetyki oraz perfumy dostępne w sklepie internetowym MarketMedia.pl. są nowe i oryginalne, z zastrzeżeniem że:
a.niektóre towary nie są zabezpieczone folią bądź celofanem przez ich producentów.
b.produkty z oznaczeniem "Tester" są pełnowartościowe, pozbawione są najczęściej zatyczki oraz zapakowane są w szare opakowanie.
§ 3. [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ]
1.Zamówienie Klienta jest skierowane do realizacji po otrzymaniu wpłaty przez MarketMedia.pl. (z wyjątkiem przesyłki pobraniowej i sprzedaży na raty).
2.MarketMedia.pl dołoży starań by realizacja zamówienia rozpoczęła się:
a.W przypadku zamówień płatnych przelewem - w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym MarketMedia.pl. Numer rachunku bankowego Klient otrzymuje razem z potwierdzeniem zamówienia wysyłanym drogą elektroniczną przez MarketMedia.pl.
b.W przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych Dotpay.pl - w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu potwierdzenia dokonania płatności przez system transakcyjny.
c.W przypadku zamówień realizowanych za pobraniem – w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od czasu wysłania  przez MarketMedia.pl potwierdzenia zamówienia.
d.W przypadku odbioru osobistego w Punktach Odbioru Osobistego - – w ciągu 5 (pięciu)  dni roboczych od czasu wysłania  przez MarketMedia.pl potwierdzenia zamówienia;
3.Realizacja zamówienia może być uzależniona jest od dostępności towaru. MarketMepia.pl informuje Klientów o dostępności towarów. O terminie wysyłki MarketMedia.pl poinformuje Klienta.
4.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
5.Wszystkie ceny w sklepie internetowym MarketMedia.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia  i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów w sklepie internetowym.
6.MarketMedia.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym (z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, jak również udzielania bonifikat, upustów itp.  Zmiany te nie mają wpływu na warunki i realizację zamówienia złożonych  przez Klientów przed dokonaniem zmian.
§ 4. [DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIONYCH TOWARÓW]
1. MarketMedia.pl . oferuje Klientowi następujące formy dostawy zakupionego towaru:
a.przesyłka kurierska zwykła,
b.przesyłka kurierska za pobraniem,
c.odbiór osobisty w Punktach Odbioru Osobistego.
2.W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto MarketMedia.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia.
3.Klient składając zamówienie zostaje poinformowany o kosztach dostawy i dostępnych formach dostawy. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia - w zależności od opcji dostawy wybranej przez Klienta.
4.W sklepie internetowym MarketMedia.pl istnieją 4 (cztery)statusy dostępności towarów:
a.towar dostępny od zaraz (towar znajduję się  w magazynie wysyłkowym);
b.towar przygotowany do wysyłki w terminie 2 (dwóch)-5 (pięciu) dni roboczych od dnia skierowania do realizacji;
c.towar dostępny na zamówienie u producenta. Jeśli towar jest dostępny u producenta lub dystrybutora, MarketMedia.pl dołoży wszelkich starań by zrealizować zamówienie w ciągu 2 (dwóch) – 9 (dziewięciu) dni roboczych od dnia skierowania do realizacji;
d.chwilowy brak towaru (towaru brak na magazynach MarketMedia.pl).
5.MarketMedia.pl informuje Klientów o statusie dostępności towarów, planowanym terminie dostawy oraz ewentualnych czynnościach poprzedzających dostawę.
§ 5. [PŁATNOŚCI]
1.MarketMedia.pl oferuje Klientowi następujące formy płatności za towar:
a.Dotpay.pl – system płatności online;
b.przedpłata – przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy prowadzącego sklep internetowy MarketMedia.pl, wskazany w potwierdzeniu zamówienia;
c.płatność przy odbiorze towaru przez Klienta (przesyłka pobraniowa);
d.raty – w oparciu o podpisaną umowę sprzedaży ratalnej.
2.Klient powinien dokonać płatności łącznie tytułem ceny zamówionego towaru oraz tytułem wartości jego dostawy. Cena dostawy wskazane jest w sklepie internetowym. W celu ułatwienia identyfikacji płatności oraz zamówienia rekomendujemy dokonanie płatności wskazując numer zamówienia.
§ 6. [REKLAMACJE]
1.Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów winny być przekazywane MarketMedia.pl w szczególności w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1, w formie wiadomości e-mail pod adres reklamacje@marketmedia.pl, bądź osobiście w Punktach Odbioru Osobistego.
2.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klientowi będącemu konsumentem przysługują roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
3.W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klientowi będącemu przedsiębiorcą przysługują roszczenia wynikające z kodeksu cywilnego.
4.Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów będą rozpatrywane przez MarketMedia.pl niezwłocznie.
§ 7. [PRZEDŁUŻONA GWARANCJA]
1.ZUHIP Spółka  z ograniczoną odpowiedzialności  prowadząca działalność m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego MarketMedia.pl oferuje dodatkowe ubezpieczenie niektórych zakupionych towarów w AGA International S.A. Oddział w Polsce (tzw. przedłużoną gwarancję), na warunkach określonych przez ten podmiot.
2.Przedmiotem ubezpieczenia przedłużonej gwarancji jest określony każdorazowo towar, którego cena zakupu jest równa lub przekracza kwotę 200,00 (dwieście) złotych i nie jest większa niż 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych.
3.Przedłużona gwarancja obejmuje produkty:
a.sprzęt gospodarstwa domowego (AGD) towary takie jak: pralki, zmywarki, suszarki do odzieży, lodówki, zamrażarki, schładzacze do wina, kuchenki, piekarniki, płyty gazowe, płyty elektryczne/indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, wyciągi, odkurzacze, polerki do podłogi, odkurzacze na parę, klimatyzatory w tym także żelazka, suszarki, depilatory, maszynki do golenia, ekspresy do kawy, czajniki elektryczne, roboty kuchenne, tostery itp.;
b.sprzęt RTV/ Audio- towary takie jak telewizory LCD, telewizory plazmowe, sprzęt audio, DVD, kino domowe, Blue-ray itp.
4.W ubezpieczeniu przedłużonej gwarancji sprzęt przenośny taki jak może być ubezpieczony wyłącznie do lat 3 (trzech). Przez sprzęt przenośny rozumie się taki towar, który zostały odpowiednio wyposażony do przenoszenia i zgodnie z właściwościami określonymi przez producenta nadaje się do przenoszenia w szczególności: laptopy, komputery stacjonarne, aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, PDA, GPS, MP3.
5.MarketMedia.pl wyjaśnia, że z  informacji uzyskanych od AGA International S.A. Oddział w Polsce wynika, że w ramach ochrony ubezpieczeniowej przedłużonej gwarancji lub uszkodzenia/zniszczenia towaru w wyniku nieszczęśliwego wypadku AGA International S.A. Oddział w Polsce w okresie ubezpieczenia zobowiązuje się do pokrycia kosztu naprawy lub wymiany towaru na nowy, do wysokości wartości nowego towaru. Odszkodowanie spełniane jest w naturze poprzez pokrycie kosztów naprawy w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub pokrycie kosztów wymiany na nowy towar, jeżeli koszty naprawy przekraczają 70% wartości towaru w momencie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
6.W przypadku uszkodzenia/zniszczenia towaru w wyniku nieszczęśliwego wypadku odszkodowanie pomniejszane jest o udział własny klienta w szkodzie w wysokości 20% ceny zakupu.
7.Przedłużoną gwarancję można kredytować.
8.Zakupu przedłużonej gwarancji można dokonać podczas procesu zakupu produktu w sklepie internetowym MarketMedia.pl, wybierając spośród dostępnych możliwości bądź już po dokonaniu zakupu mailowo pod adresem bok@markemedia.pl.
9.Umowa przedłużonej gwarancji jest wysyłana klientowi pocztą.
10.Przedłużoną gwarancję można wykupić tylko w dniu zakupu.
11.Szczegółowy regulamin świadczenia usługi przedłużonej gwarancji dostępny jest w Punktach Odbioru Osobistego. Na życzenie klienta regulamin może zostać również udostępniony poprzez przesłanie go na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
§ 8. [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - KONSUMENCI]
1.Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 1 w terminie dziesięciu dni od wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie go do przesyłki ze zwracanym towarem.
2.Zwrot towaru do MarketMedia.pl  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3.W przypadku zamówienia towaru o określonych przez właściwościach indywidualnych (towary z wprowadzonymi na życzenie klienta zmianami ustalonymi indywidualnie) odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru są możliwe wyłącznie za zgodą MarketMedia.pl, po uzgodnieniu ewentualnych kwestii związanych z pokryciem kosztów doprowadzenia wyrobu towaru do stanu sprzed wprowadzenia zmian.
§ 9. [DANE OSOBOWE]
1.Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez ZUHIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Olszówka 4C, 62-731 Przykona, NIP 668 18 88 359, REGON 300431854, o kapitale własnym – wpłaconym 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269518, przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2.Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, jego dane mogą być również wykorzystane w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez MarketMedia.pl.
3.Dane osobowe klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4.Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Może je zmieniać, a także może zażądać zaprzestania ich wykorzystywania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
§ 10. [ZUŻYTY SPRZĘT]
Zgodnie z Ustawą z 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495  z późn. zm. ) o zużytym sprzęcie elektronicznym informujemy, że punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się pod adresem ZUHIP Sp. z o. o. 62-731 Przykona, Olszówka 4C.
§ 11 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków prawnych opartych na niniejszym regulaminie, w sytuacji gdy Klient nie jest konsumentem, jest sąd właściwy dla siedziby ZUHIP Sp. z o.o.
2.Jeśli z jakichkolwiek przyczyn którykolwiek z postanowień Regulaminu okaże się całkowicie lub częściowo nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych zapisów i warunków umowy.
3.Zmiany niniejszego regulaminu nie mają wpływu na warunki i realizację zamówienia złożonych  przez Klientów przed dokonaniem zmian.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKETMEDIA.PL

 

/mający zastosowanie do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku/

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

Właścicielem sklepu internetowego MarketMedia.pl jest ZUHIP-Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269518 Kapitał zakładowy w wysokości 6.000.000 zł wpłacony w całości.

 

REGON:300431854

 

NIP: 668-18-88-359

 

adres: Olszówka 4c, 62-731 Przykona

 

Klient może kontaktować się ze sklepem internetowym MarketMedia.pl,:

 

listownie, na adres: ZUHIP-Sp. z o.o. Olszówka 4c, 62-731 Przykona

 

mailowo – pod adresem bok@marketmedia.pl, a w przypadku spraw związanych z reklamacjami – pod adresem reklamacje@marketmedia.pl 

 

telefonicznie, pod numerem: 600400452 (koszt połączenia: opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient),

 

osobiście w Punkcie Odbioru Osobistego pod adresem Olszówka 4c, 62-731 Przykona.

 

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych od dnia 25 grudnia 2014 roku z podmiotami gospodarczymi jak również z konsumentami. W wypadku osób fizycznych dokonujących zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, Regulamin stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

 

Produkty dostępne w sklepie internetowym MarketMedia.pl nie są przeznaczone dla sieci sklepów detalicznych ZUHIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Sklep internetowy MarketMedia.pl nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).   

 


 

§ 2 [TOWARY, ZAMÓWIENIA I ICH SKŁADANIE]

 

Sklep internetowy MarketMedia.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

Wszelkie informacje dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym MarketMedia.pl, w tym w szczególności katalogi, foldery, inne materiały informacyjne lub reklamowe oraz informacje zawarte na stronie internetowej kierowane przez MarketMedia.pl do potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

 

Po zapoznaniu się z treścią propozycji sklepu internetowego MarketMedia.pl, Klient składa MarketMedia.pl ofertę zakupu. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy MarketMedia.pl. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji, a umowa nie zostaje zawarta w przypadku gdy prowadzący sklep internetowy MarketMedia.pl nie potwierdzi, w formie wiadomości e-mail, zamówienia Klienta w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty jego wysłania przez Klienta.

 

Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia, z którego może skorzystać do chwili potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy MarketMedia.pl. Rezygnacja z zamówienia następuje za pośrednictwem systemu informatycznego strony internetowej sklepu MarketMedia.pl (dla posiadaczy indywidualnych kont w sklepie internetowym), telefonicznie lub osobiście w wybranym Punkcie Odbioru Osobistego.

 

Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym MarketMedia.pl można składać:

 

za pomocą systemu informatycznego strony internetowej sklepu MarketMedia.pl,

 

telefonicznie – poprzez wskazanie danych identyfikujących produkt oraz Klienta,

 

osobiście w wybranym Punkcie Odbioru Osobistego.

 

W celu zawarcia umowy nie jest konieczne założenie przez Klienta indywidualnego konta w sklepie internetowym MarketMedia.pl. Założenie takiego konta jest fakultatywne. 

 

Zamówienia składane MarketMedia.pl przez Klienta za pośrednictwem Internetu winny zawierać co najmniej dane obowiązkowe wskazane w formularzu zamówienia dostępnym na stronie internetowej sklepu internetowego MarketMedia.pl lub na koncie indywidualnym Klienta. Jeżeli znajduje zastosowanie, poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia osoba wypełniająca je oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji osoby, w imieniu i na rzecz której działa.

 

W przypadku zamówień składanych za pomocą systemu informatycznego strony internetowej sklepu MarketMedia.pl warunkiem wysłania formularza przez Klienta jest uprzednia akceptacja Regulaminu sklepu internetowego MarketMedia.pl. Przy składaniu oferty, Klient może wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dostępne w sklepie internetowym MarketMedia.pl towary są wprowadzane do sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, są fabrycznie nowe i w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.

 

Ewentualna gwarancja udzielana na zakupione w sklepie internetowym MarketMedia.pl towary jest gwarancją udzieloną przez producenta i na warunkach przez niego każdorazowo określonych, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego Regulaminu.

 

Kosmetyki oraz perfumy dostępne w sklepie internetowym MarketMedia.pl. są nowe i oryginalne, z zastrzeżeniem że:

 

niektóre towary nie są zabezpieczone folią bądź celofanem przez ich producentów.

 

produkty z oznaczeniem "Tester" są pełnowartościowe, pozbawione są najczęściej zatyczki oraz zapakowane są w szare opakowanie.

 


 

§ 3. [REALIZACJA ZAMÓWIEŃ]

 

Zamówienie Klienta jest skierowane do realizacji po otrzymaniu wpłaty przez MarketMedia.pl. (z wyjątkiem przesyłki pobraniowej i sprzedaży na raty).

 

MarketMedia.pl dołoży starań by realizacja zamówienia rozpoczęła się:

 

W przypadku zamówień płatnych przelewem - w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty na rachunku bankowym MarketMedia.pl. Numer rachunku bankowego Klient otrzymuje razem z potwierdzeniem zamówienia wysyłanym drogą elektroniczną przez MarketMedia.pl.

 

W przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych Dotpay.pl - w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od momentu potwierdzenia dokonania płatności przez system transakcyjny.

 

W przypadku zamówień realizowanych za pobraniem – w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od czasu wysłania  przez MarketMedia.pl potwierdzenia zamówienia.

 

W przypadku odbioru osobistego w Punktach Odbioru Osobistego - – w ciągu 5 (pięciu)  dni roboczych od czasu wysłania  przez MarketMedia.pl potwierdzenia zamówienia;

 

Realizacja zamówienia może być uzależniona jest od dostępności towaru. MarketMepia.pl informuje Klientów o dostępności towarów. O terminie wysyłki MarketMedia.pl poinformuje Klienta.

 

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

 

Wszystkie ceny w sklepie internetowym MarketMedia.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia  i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen towarów w sklepie internetowym.

 

MarketMedia.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym (z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, jak również udzielania bonifikat, upustów itp.  Zmiany te nie mają wpływu na warunki i realizację zamówienia złożonych  przez Klientów przed dokonaniem zmian.

 


 

§ 4. [DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIONYCH TOWARÓW]

 

MarketMedia.pl oferuje Klientowi następujące formy dostawy zakupionego towaru:

 

przesyłka kurierska zwykła,

 

przesyłka kurierska za pobraniem,

 

odbiór osobisty w Punktach Odbioru Osobistego.

 

W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych brutto MarketMedia.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia.

 

Klient składając przed złożeniem zamówienia zostaje poinformowany o kosztach dostawy i dostępnych formach dostawy. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia - w zależności od opcji dostawy wybranej przez Klienta.

 

W sklepie internetowym MarketMedia.pl istnieją 4 (cztery)statusy dostępności towarów:

 

towar dostępny od zaraz (towar znajduję się  w magazynie wysyłkowym);

 

towar przygotowany do wysyłki w terminie 2 (dwóch)-5 (pięciu) dni roboczych od dnia skierowania do realizacji;

 

towar dostępny na zamówienie u producenta. Jeśli towar jest dostępny u producenta lub dystrybutora, MarketMedia.pl dołoży wszelkich starań by zrealizować zamówienie w ciągu 2 (dwóch) – 9 (dziewięciu) dni roboczych od dnia skierowania do realizacji;

 

chwilowy brak towaru (towaru brak na magazynach MarketMedia.pl).

 

MarketMedia.pl informuje Klientów o statusie dostępności towarów, planowanym terminie dostawy oraz ewentualnych czynnościach poprzedzających dostawę.

 

§ 5. [PŁATNOŚCI]

 

MarketMedia.pl oferuje Klientowi następujące formy płatności za towar:

 

Dotpay.pl – system płatności online;

 

przedpłata – przelew bankowy lub przekaz pocztowy na rachunek bankowy prowadzącego sklep internetowy MarketMedia.pl, wskazany w potwierdzeniu zamówienia;

 

płatność przy odbiorze towaru przez Klienta (przesyłka pobraniowa);

 

raty – w oparciu o podpisaną umowę sprzedaży ratalnej.

 

Klient powinien dokonać płatności łącznie tytułem ceny zamówionego towaru oraz tytułem wartości jego dostawy. Cena dostawy wskazana jest w sklepie internetowym przed złożeniem zamówienia. W celu ułatwienia identyfikacji płatności oraz zamówienia rekomendujemy dokonanie płatności wskazując numer zamówienia.

 


 

§ 6. [RĘKOJMIA ZA WADY, REKLAMACJE]

 

Sklep internetowy MarketMedia.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad. 

 

Sklep internetowy MarketMedia.pl ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) Kodeksu cywilnego. 

 

Sklep internetowy MarketMedia.pl jest odpowiedzialny za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów winny być przekazywane MarketMedia.pl w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 1, w formie wiadomości e-mail pod adres reklamacje@marketmedia.pl, bądź osobiście w Punktach Odbioru Osobistego.

 

Zaleca się, aby w treści reklamacji wskazać rodzaj i datę wystąpienia wady oraz żądanie Klienta w związku z wystąpieniem wady, co przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pominięcie zaleceń wskazanych w zdaniu pierwszym nie wpływa jednak na skuteczność reklamacji oraz termin do jej rozpatrzenia, o którym mowa w ust. 9 poniżej.

 

W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Klienta niezbędne będzie uzyskanie przez sklep internetowy MarketMedia.pl dodatkowych informacji odnośnie zgłaszanej wady lub okoliczności jej wystąpienia, Klient zostanie poproszony przez sklep internetowy MarketMedia.pl o udzielenie takiej informacji. Skierowanie do Klienta będącego konsumentem prośby, o której mowa w zdaniu pierwszym nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 9 poniżej; reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku odpowiedzi klienta.

 

W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie towaru do sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez sklep internetowy MarketMedia.pl o dostarczenie towaru na koszt sklepu internetowego na adres Olszówka 4c, 62-731 Przykona. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie towaru w miejscu, w którym towar się znajduje. Skierowanie do Klienta będącego konsumentem prośby, o której mowa w zdaniu pierwszym lub drugim nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w ust. 9 poniżej oraz na uprawnienie Klienta do żądania demontażu towaru, o którym mowa w ust. 11 poniżej.

 

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klientowi przysługują roszczenia wynikające z ustawy Kodeks cywilny.

 

Wszelkie reklamacje oraz roszczenia dotyczące wad towarów będą rozpatrywane przez MarketMedia.pl niezwłocznie. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a MarketMedia.pl nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sklep internetowy MarketMedia.pl. 

 


 

§ 7. [PRZEDŁUŻONA GWARANCJA]

 

ZUHIP Spółka  z ograniczoną odpowiedzialności  prowadząca działalność m.in. za pośrednictwem sklepu internetowego MarketMedia.pl może umożliwić Klientowi zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia niektórych zakupionych towarów w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. (tzw. przedłużoną gwarancję), na warunkach i za odpłatnością określonych przez ten podmiot. Szczegółowe warunki i informacje są dostępne pod adresem http://www.marketmedia.pl/strona-owu-przedluzenie-gwarancji-222.html 

 


 

§ 8. [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - KONSUMENCI]

 

Informacja dla konsumenta dotyczące prawa odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@marketmedia.pl w terminie czternastu dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie go do przesyłki ze zwracanym towarem.

 

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe – konsument może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez jego wykorzystania.

 

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, sklep internetowy MarketMedia.pl niezwłocznie przysyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia w formie poczty elektronicznej.

 

MarketMedia.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 

 MarketMedia.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

MarketMedia.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – zatem w przypadku zamówienia towaru o określonych przez właściwościach indywidualnych (towary z wprowadzonymi na życzenie klienta zmianami ustalonymi indywidualnie) odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru są możliwe wyłącznie za zgodą MarketMedia.pl, po uzgodnieniu ewentualnych kwestii związanych z pokryciem kosztów doprowadzenia wyrobu towaru do stanu sprzed wprowadzenia zmian; 

 

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

 

Polecane produkty w sklepie Marketmedia.pl

zobacz wszystkie »

7418.99PLN

Lodówka BOSCH KAD...

Dostępny od zaraz

Lodówka BOSCH KAD 62S51 Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat więcej kupuję

444.00PLN

NIKON COOLPIX S5200...

Dostępny od zaraz

NIKON COOLPIX S5200 Czarny Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat więcej kupuję

1489.99PLN

SAMSUNG UE32F4500

Dostępny od zaraz

SAMSUNG UE32F4500 Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat więcej kupuję

169.00PLN

Czajnik Kalorik JK...

Dostępny od zaraz

Czajnik Kalorik JK 1009 AG Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat więcej kupuję

111.58PLN

Zestaw BANANA...

Dostępny od zaraz

Zestaw BANANA REPUBLIC Slate Man EDT 50ML + Żel pod prysznic 50 ml więcej kupuję

550.00PLN

CANON i-Sensys MF4730

Dostępny od zaraz

CANON i-Sensys MF4730 więcej kupuję

98.44PLN

Czajnik PHILIPS HD...

Dostępny od zaraz

Czajnik PHILIPS HD 4646/70 Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat więcej kupuję

1227.99PLN

Zmywarka SAMSUNG...

Dostępny od zaraz

Zmywarka SAMSUNG DMM770B Przedłuż gwarancję nawet do 5 lat więcej kupuję

Producenci

Pomoc

Infolinia: 0801 000 917

Współpraca:

Zaprenumeruj
newsletter

Podaj adres email:

zapisz się wypisz się

wyślij
Kanały

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Marketmedia.pl. Podane ceny brutto.

E NET PRODUCTION
OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »